• sportivheader1.gif
  • sportivheader2.gif
  • sportivheader3.gif
  • sportivheader4.gif
  • sportivheader5.gif
  • sportivheader6.gif
  • sportivheader7.gif

erkende 

Vlaamse

sportfederatie

Bestuur

van links naar rechts: Daniel Vandewalle, Jean Theunissen, Remi Gruwez, Patrick Huyghe,
Jacques Van Camp, Eric De Vroede, Guido Van Alsenoy, Ghislain Loix, Hein Comeyne

Samenstelling Raad van Bestuur Sportiv vzw:

Guido Van Alsenoy (voorzitter)
Hein Comeyne (secretaris)
Jean Theunissen (penningmeester)
Jan Lenaerts
Patrick Huyghe
Marc Goedertier