03 aug 2020

Kindermishandeling in de sport

Nederlandstalige samenvatting door Hein Comeyne van het artikel van Kristine Fortier, Sylvie Parent en Geneviève Lessard:

Child maltreatment in sport: smashing the wall of silence: a narrative review of physical, sexual, psychological abuses and neglect. Copyright - British Journal of Sports Medicine – 25/10/2019

Dit werk somt concrete verschijningsvormen van kindermishandeling in de sport op. Dit met als doel om sportwerkers beter inzicht te geven en wetenschappers te helpen bij onderzoek ernaar.

Jonge sporters ervaren zowel fysische als psychologische mishandeling en verwaarlozing.

Definitie kindermishandeling:

‘Alle vormen van fysiek en/of emotioneel misbruik (ook seksueel misbruik, verwaarlozen en uitbuiting) in het kader van een ongelijke relatie (gebaseerd op vertrouwen, verantwoordelijkheid en macht) die resulteren in feitelijke of potentiële schade aan de gezondheid, ontwikkeling en waardigheid van het kind.’

Fysieke kindermishandeling in de sport

- schudden, duwen, gooien

- slaan met de hand

- boksen of schoppen

- slaan met een hard voorwerp

- verstikken, wurgen

- vergiftigen

- verbranden

- steken

Seksuele kindermishandeling in de sport

- seks: penetreren; oraal, vaginaal, anaal met vinger, penis of met een voorwerp

- poging tot penetreren: proberen om tot penetreren te komen

- orale seks: fellatio, cunnilingus

- geslachtsdelen stimuleren: masturberen

- wrijven tegen geslachtsdelen

- strelen van borsten of billen

- geslachtsdelen laten zien, tonen van masturberen en/of seks

- erotische video’s of foto’s van de sporter maken en/of verspreiden (sexting)

- voyeurisme: bekijken van het omkleden, masturberen of strelen van zichzelf of een ander en/of vragen aan de sporter om dit te doen.

Psychologische kindermishandeling in de sport

- dreigen om sporter in de steek te laten of te kwetsen of om iemand te kwetsen waarvan hij houdt

- dreigen met fysiek geweld (door net naast het kind te slaan of voorwerpen net naast het kind te gooien)

- roepen, vernederen en belachelijk maken

- extreem kritisch zijn

- afwijzen of uitsluiten

- opsluiten, vastbinden of eisen om stil te blijven

- onredelijk beperken van sociaal contact (verbod op het zien van lief, vriend, familie, …)

- bewust negeren van emotionele noden

- afstandelijk of onverschillig zijn tegenover de sporter

- de sporter verplichten om extreem intensieve oefeningen uit te voeren tot uitputting of overgeven

- sporter doen trainen ondanks kwetsuren tegen medische adviezen in

- te moeilijke oefening opleggen met risico voor veiligheid

- ongezonde eetgewoonten promoten met het ideale gewicht als streefdoel

- dwingen of vragen om doping te nemen of doping methodes te implementeren met het doel de prestaties te verbeteren.

- dwingen of vragen om ongepaste medische behandelingen te ondergaan

- dwingen of vragen om gewelddadige acties uit te voeren met het oog op het vernederen of ridiculiseren van andere sporters of om te dreigen andere sporters te kwetsen.

Verwaarlozing van kinderen in de sport

- Toelaten dat een gekwetste sporter deelneemt aan wedstrijden of training tegen medisch advies in

- Niets ondernemen als je weet dat een sporter problematische eetgewoonten gebruikt om het ideale gewicht te bekomen.

- Falen in het verzekeren dat het sportmateriaal veilig is

- Weigeren om specifieke medische zorgen toe te kennen zoals geadviseerd

- Toelaten dat een sporter gewelddadig gedrag stelt tegenover andere sporters

- Een sporter gewelddadig gedrag laten ondergaan van ander sporters zonder in te grijpen

- Gebruik van alcohol en drugs toelaten tijdens het sporten (ook team party)

- Gebruik van dopingproducten tolereren

- Passief blijven, ondanks dat je op de hoogte bent van fysiek, psychologisch of seksueel misbruik.

- Weigeren om psychologische hulp te verstrekken aan een sporter ondanks dat deze daar duidelijk nood aan heeft.

- Een sporter in de steek laten gedurende training, wedstrijd of gedurende een uitstap.

- Een sporter vragen om te spijbelen om te sporten

Slot:

Kindermishandeling is een probleem van machtsonevenwicht. Ook in de sport moeten kinderen de gepaste bescherming genieten.

Normalisatie van geweld tegen sporters leidt tot meer slachtoffers. Kinderen noch volwassenen mogen als normaal beschouwen dat leidinggevende figuren kinderen mishandelen.

Nultolerantie moet de norm zijn wat kindermishandeling in de sport betreft.

gezond en ethisch info

Meer nieuws

Bestuursorgaan

Oproep bestuursverkiezingen

20 mei 2022

Vlas en Sportiv zoeken gemotiveerde kandidaten voor hun vernieuwde Bestuursorgaan.

vlaskampioenen flessenschieten

Vlas-kampioenschap Flessenschieten 2022

18 mei 2022

Het Vlas-kampioenschap lokte heel wat schutters en bleef spannend tot op het eind.

wipschieten jan van looveren

Jan Van Looveren proeft van wipschieten

11 mei 2022

BV Jan Van Looveren kwam presenteren én proeven van wipschieten op de sportdag in Ekeren.

tentoonstelling SHOOT

Tentoonstelling SHOOT

05 mei 2022

Tentoonstelling over het schutterswezen van 07.05 tot 25.09