Beleid

Missie

SPORTIV WIL DE BEOEFENING VAN DE ACTIEVE WEDSTRIJD- EN RECREATIESPORT IN VLAANDEREN BEVORDEREN

 

Sportiv wil zijn missie volbrengen door:

 • een blijvend streven naar een verhoging van de participatie, de kwaliteit en de uitstraling van onze sporten en bonden
 • nauw samen te werken met onze aangesloten bonden en clubs en hen op alle niveaus te vertegenwoordigen
 • zijn stakeholders ten allen tijde correct te informeren
 • via promotie de bekendheid te verhogen van al onze sporten als actieve wedstrijd- en recreatiesport voor alle leeftijden, prestatieniveaus en doelgroepen.

Beleidsplan

In het beleidsplan 21-24 heeft Sportiv 8 strategische doelstellingen:

 • Promotie van wedstrijd- en recreatiesport in Vlaanderen
 • Kwaliteit van de clubwerking verhogen, in samenwerking met de aangesloten bonden en clubs, door middel van thematische clubbegeleiding en vorming
 • Alle stakeholders informeren over de aangesloten bonden, clubs en de werking van Sportiv
 • Promoten van beoefening van onze aangesloten sporten
 • Aanbieden van een kwalitatieve ongevallenverzekering
 • Aanbieden van een digitale ledenadministratie
 • Sportiv zal acties uitwerken om de expertise rond gezond sporten bij de clubs en bonden te verhogen
 • Sportiv zal acties uitwerken om de expertise rond ethisch verantwoord sporten bij de clubs en bonden te verhogen

Raadpleeg het beleidsplan

Jaarverslag

Jaarlijks maakt Sportiv een jaarverslag op. In dit jaarverslag geven je graag meer inzicht in wat wij en onze bonden het afgelopen jaar hebben bereikt. 

Raadpleeg het jaarverslag

Verslagen Algemene Vergadering en Bestuursorgaan

De Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan komen meerdere malen per jaar samen. De recentste verslagen van deze vergaderingen kan je terug vinden bij downloads.

Lees de verslagen van de AV en het bestuursorgaan