Over Sportiv

Sportiv is een door Sport Vlaanderen erkende, Vlaamse sportfederatie. De beoefening van actieve wedstrijd- en recreatiesport in Vlaanderen bevorderen en promoten is haar doel en dat in samenwerking met haar aangesloten sportbonden en sportclubs. Sportiv is een open sportfederatie waardoor elke sport, elke club of bond vrij kan aansluiten.

Beleid

Bestuur

Bonden

Gezond en ethisch sporten

Geschiedenis Sportiv