Gezond en ethisch sporten

Sportiv streeft naar fair play, naar gezond sporten, naar eerlijk sporten en naar veilig sporten. Er zijn hiervoor verschillende initiatieven opgestart.

API

Een veilige sportomgeving moet er voor iedereen zijn.
Zit jij met vragen ? Wil je iets melden ? Nood aan een luisterend oor ? 
Elke sportfederatie heeft een vertrouwenspersonen, dus ook Sportiv:

Christoph Vanmullem

Christoph Vanmullem

Christoph Vanmullem
christophvanmullem@gmail.com
0477 43 07 84

Nick Vanderheyden

Nick Vanderheyden

Nick Vanderheyden
nick.vanderheyden@vlas.be
050 35 84 62

Wij zijn Nick Vanderheyden en Christoph Vanmullem. Beiden zijn we ‘Aanspreekpersoon Integriteit’ of API van Sportiv. Wij ondersteunen de club-API’s in onze sportclubs wanneer zij meldingen krijgen van situaties van grensoverschrijdend gedrag zoals psychisch, fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, verwaarlozing of ander ongewenst gedrag.

Daarnaast kan je als sporter, trainer, ouder, bestuurder of vrijwilliger verbonden aan één van onze aangesloten clubs ook rechtstreeks contact opnemen met ons als je een vraag hebt of een bezorgdheid over een situatie van mogelijks grensoverschrijdend gedrag binnen onze sporten. Je kan ons altijd veilig en discreet een mailtje sturen of bellen, de contactgegevens vind je bij onze foto.

Als API luisteren we altijd eerst naar jouw vraag of verhaal, behandelen we jouw melding in alle discretie en verlenen we advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

Wij handelen samen of apart volledig onafhankelijk van de federatie en de stappen die wij ondernemen zullen we altijd eerst met jou bespreken.

Wil je liever een melding doen bij een andere persoon? Dan kun je terecht bij 1712.

Dokter

Sportiv werkt samen met Dokter Karoline Dezwaef rondom medisch verantwoord sporten.

1712

1712

Zit je met vragen over geweld, misbruik, kindermishandeling of ander grensoverschrijdend gedrag? Dan kan je naast onze API ook steeds terecht bij 1712. Aarzel niet om contact op te nemen met hen.

ICES

ICES

Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. 

Ga naar de website van ICES