Aansluiten als bond

Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap bij VLAS | SPORTIV ?

 • Jaarlijks lidgeld aan een héél voordelig tarief (10€ per lid in 2024)
 • Geen apart lidgeld per club of bond
 • Alle activiteiten gedekt door de beste sportongevallenverzekering op de markt
 • Gratis beschikking over onze ledenadministratie-software ILA voor bond én clubs
 • Erkenning bij Sport Vlaanderen voor je clubs (terugbetaling lidgeld door mutualiteiten, aanvragen subsidies bij de gemeente)
 • Lidkaart en erkennings-certificaat
 • Mogelijkheid tot participatie voor je clubs in ons jeugdsportfonds JEUGD+ (extra financiële middelen)
 • Promotie van je sport via al onze communicatiekanalen, zowel nationaal als internationaal
 • Vertegenwoordiging en belangenverdediging bij VSF, Sport Vlaanderen, ETSGA, TAFISA, Europese Commissie...
 • Mogelijkheid tot het uitbouwen van een animatie ter promotie van jouw sport
 • Advies en begeleiding op maat (corona, boekhouding, infrastructuur, jeugdwerking...)
 • Machtiging tot uitreiken sportschutterslicenties
 • Sportiv is een open federatie waar ALLE sporten welkom zijn 
 • Gratis toegang tot sportclubbegeleiding en Clubgrade van de Vlaamse Sportfederatie VSF

Meer info ? Neem vrijblijvend contact met ons op, we helpen je graag! 

Contacteer ons!

Ik ga akkoord met het privacybeleid.