• sportivheader1.gif
  • sportivheader2.gif
  • sportivheader3.gif
  • sportivheader4.gif
  • sportivheader5.gif
  • sportivheader6.gif
  • sportivheader7.gif

erkende 

Vlaamse

sportfederatie

Spelregels voor recreanten
De federatiereglementen zijn meestal te gedetailleerd en uitgebreid om helemaal door te nemen. 
Met onderstaande spelregels voor recreanten nemen we deze drempel weg voor gelegenheidsbeoefenaars.

- curve bowls
- katapult
- krulbol
- paapgooien
- schaken
- trabol