corona nieuw
09 okt 2021

Coronamaatregelen vanaf 1 november 2021

Een overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 1 november op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 26 oktober 2021, gevat in het federaal ministerieel besluit van 28 oktober 2021.

We kunnen normaal blijven sporten, maar het mondmasker doet weer op meerdere plaatsen zijn intrede en de kantines dienen de regels van de horeca te volgen met betrekking tot het Covid Safe Ticket. We concluderen ook dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor sportkantines. Zij moeten 100% de horecaregels volgen. In een notendop betekent dit:

  • Covid Safe Ticket voor alle mensen die kantine binnenkomen.
  • Personeel / vrijwilligers dragen mondmaskers
  • Een speler/trainer/supporter/... die niet gevaccineerd is (geen CST) maar wel naar het toilet wil gaan dient zijn mondmasker te dragen.
  • Op terras is geen Covid Safe Ticket verplicht.

Opgelet: Lokaal kunnen er steeds strengere restricties gelden. 

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier volledig en uitgebreid voor je op.

MONDMASKERVERPLICHTING

Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 13 jaar. Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de douche). Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken. Voor trainers wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen. Voor wisselspelers wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen. Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen. 

Het mondmasker is niet verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is, met uitzondering van het personeel van fitnesscentra en van inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten uitgeoefend worden

 

PUBLIEK

Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft. Houd wel rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke indoorinfrastructuur. Van zodra je op je vaste plaats zit, mag het mondmasker af.

Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

A. Je werkt zonder Covid Safe Ticket

Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden

Bij meer dan 200 toeschouwers indoor en 400 toeschouwers outdoor, mag je je mondmasker enkel tijdelijk afzetten om te eten of te drinken.

Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan

Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor

Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.

B. Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)

Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig

Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen

Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen.

Ook voor massa-evenementen met minder dan 200 personen binnen of 400 personen buiten kan je met een Covid Safe Ticket werken. Informeer de deelnemers in dat geval duidelijk op voorhand. Voor deze evenementen heb je geen toestemming van het lokaal bestuur nodig. Meer info over het gebruik van het Covid Safe Ticket vind je op de website van vlaanderen.be

Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.

Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

 

INDOOR

Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.

Volgens het federale KB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)

De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.

Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.

De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.

Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:

wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld als er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).

in sportruimtes met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die open kunnen. Deze ruimtes moeten wel beschikken over een actieplan ventilatie, zoals aangegeven in het basisprotocol sport en corona

 in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.
We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:

Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken

Je moet een vrij tijdslot inlassen waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.

Tijdens het gebruik van de kleedkamer houden de gebruikers het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens het douchen).

Voor inspiratie verwijzen we naar het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen

 

In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen. Het basisprotocol is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden, vervallen.

 Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere  federale maatregelen.

corona info

Meer nieuws

Vlas infodag

Succesvolle 2de Infodag

31 okt 2023

Op de 2de editie van de VLAS Infodag viel weer heel wat te beleven. Infosessies, schaarbaankegelen, kruisboogschieten met de nieuwe volkssportanimatie en natuurlijk kon onze hippe VR-beleving niet ontbreken.

Uitnodiging Vlas infodag

Tweede Vlas infodag - voor al onze sportclubbestuurders

08 sep 2023

Kom samen met je voltallige bestuur naar de Vlas infodag. Ontdek naast drie interessante infosessies ook drie volkssporten. Schrijf je nu in.

Winnaar tickets K3 Run & Fun

16 aug 2023

De winnaar van onze K3 Run & Fun wedstrijd is…

energiesubsidie sportiv

Energiesubsidies toegekend aan onze clubs!

08 jun 2023

Voor heel wat van onze clubs dienden we begin dit jaar een aanvraag in voor de energiesubsidies aan sportclubs. We kregen het positieve nieuws dat 100% van onze ingediende dossiers positief werden beoordeeld.