strafregister trainers
30 jan 2023

Uittreksel strafregister verplichting

 

Uittreksel strafregister voor trainers en medewerkers in je club: een nieuwe verplichting

Vanaf 1 februari 2023 moet iedereen die met kinderen of jongeren wil werken, een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan de sportorganisatie waarmee ze een overeenkomst afsluiten. Deze maatregel komt er na een gezamenlijk decreet van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir en Vlaams minister van Sport Ben Weyts. Maar wat betekent dit concreet voor jouw sportclub?  En hoe moet je zo’n uittreksel opvragen?

Waarom het uittreksel strafregister?

Als sportorganisatie krijg je op die manier een zicht op eerdere veroordelingen voor onder andere zedenfeiten. Je kunt daardoor een beter oordeel vellen of iemand geschikt is om met minderjarigen te werken binnen jouw club.

Sportorganisaties ondernemen al veel actie om een ethisch en veilig sportklimaat te creëren. Met het opvragen van het uittreksel geef je als club een duidelijk bijkomend signaal dat je de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt. Deze maatregel alleen is zeker niet zaligmakend, maar het is wel een extra verdedigingsmuur rond de sportorganisaties.

Dit decreet is van toepassing voor het (op)nieuw aanstellen van o.a. trainers en gaat in werking vanaf 1 februari 2023.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

Sport Vlaanderen ontwikkelde een draaiboek voor de sportsector. Met dit draaiboek wordt meer duidelijkheid gegeven over de toepassing en uitwerking van de verplichting. Het draaiboek biedt een eerste houvast voor sportorganisaties (clubs, federaties …).

Concreet advies voor sportclubs

Geen zin om het draaiboek te doorgronden? Nood aan concrete antwoorden? De Vlaamse Sportfederatie en ICES (Centrum Ethiek in de Sport) ontwikkelden een handig stappenplan én een digitale wegwijzer op maat van clubs. Krijg met deze ondersteunende tools in 1 oogopslag een overzicht van de verschillende stappen die je moet nemen als club.

Meer informatie of vragen

Heb je vragen of meer hulp nodig rond het uittreksel strafregister? Waar vind je de ondersteunende tools? Hoe moet je het uittreksel beoordelen? Alle informatie en concreet advies voor clubs vind je op de kennisbank van de Vlaamse Sportfederatie.

 

 

sport vlaanderen
algemeen gezond en ethisch info

Meer nieuws

TREND magazine 2023 online

24 mei 2023

TREND 2023 staat online!
Ontdek de hoogtepunten van 2022, lees inspirerende verhalen en maak kennis met enkele van onze clubs en hun gedreven leden.

Tegemoetkoming lidgeld sportclub

28 mrt 2023

Dankzij onze erkenning bij Sport Vlaanderen kan je bij je mutualiteit een stukje lidgeld van je sportclub terugvorderen. Enkele mutualiteiten verhoogden recent deze terugbetaling... tijd voor een update.

Ondersteuning via sportnoodlening

16 feb 2023

Het Vlaams Parlement voorziet 50 miljoen euro voor noodleningen om de liquiditeitsproblemen op te vangen en/of om te investeren in duurzame energie. Aanvragen moeten rechtsreeks bij Sport Vlaanderen worden ingediend.

strafregister trainers

Uittreksel strafregister verplichting

30 jan 2023

Vanaf 1 februari 2023 moet iedereen die met kinderen of jongeren wil werken, een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan de sportorganisatie waarmee ze een overeenkomst afsluiten. Hoe pak je dit best aan ?